Page FB Yang Lebih Style Untuk Blog


Sesetengah blogger ada yang mempunyai facebook page untuk blognya. Tidak kira apa tujuan page tersebut, kebiasaannya ianya berkaitan dengan blog. Tutorial kali ini akan menunjukkan cara meletakkan page facebook dalam blog, tetapi bukan dengan design biasa.Kalau sebelum ini widget yang dinamakan 'facemask' ini didapati di wordpress, kini blogger yang mengunakan platform blogger.com juga boleh menggunakannya.

Contoh boleh dilihat seperti yang diletakkan di blog ohbest. 

Tutorial meletakkan page ini adalah seperti berikut.

1. Dari dashboard > design > add a gadget > HTML/javascript.

2. Copy dan paste code di bawah kedalam ruangan HTML/javascript dan ubah seperti yang dinyatakan dalan nota di bawah.


<center>
<iframe style="height:250px; width:85%; " scrolling="no" frameborder="0"href="

URL PAGE

"src="http://www.facebook.com/plugins/fan.php?id=

NO ID PAGE

&width=292&height=250&connections=25&stream=false&header=false&logobar=false&css=https://sites.google.com/site/unwanted86/javascript/fblike.css" ></iframe></center><center><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=

URL PAGE

&send=false&layout=standard&width=292&show_faces=false&action=like&colorscheme=light&font&height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:40px;" allowtransparency="true"></iframe></center><p align="right"> <small><a href="http://tutorialuntukblog.blogspot.com/2011/09/page-fb-yang-lebih-style-untuk-blog.html">Get tutorial here </a></small></p>


Nota:

a)Gantikan url page dengan url page anda.
Bagaimana hendak dapatkan url page.?b) Gantikan No ID page dengan no ID page anda.
Bagaimana hendak dapatkan ID page.?

Daripada page, klik pada 'edit info', kemudian daripada paparan yang muncul akan anda no di url, itu adalah No ID page anda.
3. Apabila selesai gantikan yang berkenaan, save dan lihat hasilnya.:)

Related Posts

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.